HOME  (SE&DE)  START  (SE)  Öpperttider nuvarande Bilder  Dryck-/Dine-Kort Länkar  Impressum  Sekretesspolicy
Stand : 18.04.2020 Du är här : Sekretesspolicy svenska Besucher :
counter

Sekretesspolicy  (SE)
Detta är en automatisk översättning från vår DE-sida.
Giltigt är endast det lokala i originalet.


Följande sekretesspolicy gäller användningen av vårt online-erbjudande (hädanefter "Websites"). Detta inkluderar webbplatser:


www.ferienhaus-schweden.at
www.semester-stugor.com
www.tirolerstuga.com
www.tyroler-stugan.com


Vi lägger stor vikt vid integriteten. Samlingen och behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd, särskilt Allmänna databeskyddsförordningen (DSGVO).


1. ansvarig person

Ansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter i enlighet med artikel 4 nr 7 GDPR


Restaurant Tyroler Stugan och
Uthyrning av semesterbostäder
i sverige


management:
Manfred Sprenger
Postvägen 13
SE 36194 Eriksmåla


Webmaster / Sekretess:
Thomas Merken
Melatengurtel-Str. 2-4
D 51109 Köln
webmaster@ferienhaus-schweden.at
webmaster@semester-stugor.com
webmaster@tirolerstuga.com
webmaster@tyroler-stugan.com


Om du vill invända mot insamling, behandling eller användning av dina uppgifter av oss i enlighet med denna integritetspolicy som helhet eller för enskilda åtgärder, kan du ta itu med din invändning mot den ansvarige personen:


datenschutz@ferienhaus-schweden.at
datenschutz@semester-stugor.com
datenschutz@tirolerstuga.com
datenschutz@tyroler-stugan.com


Du kan spara och skriva ut denna sekretesspolicy när som helst.


2. Allmänna ändamål för bearbetning

Vi använder personuppgifter för att driva webbplatserna och för att kontakta våra kunder.


3. Welche Daten wir verwenden und warum

3.1 Hosting

Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zweck des Betriebs der Websites einsetzen.

Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Inhaltsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und Besuchern dieser Websites auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung unserer Websites gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO.


3.2 Zugriffsdaten

Wir sammeln Informationen über Sie, wenn Sie diese Websites nutzen. Wir erfassen automatisch Informationen über Ihr Nutzungsverhalten und Ihre Interaktion mit uns und registrieren Daten zu Ihrem Computer oder Mobilgerät. Wir erheben, speichern und nutzen Daten über jeden Zugriff auf unsere Websites (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören:

Name und URL der abgerufenen Datei

Datum und Uhrzeit des Abrufs

übertragene Datenmenge

Meldung über erfolgreichen Abruf (HTTP response code)

Browsertyp und Browserversion

Betriebssystem

Internet-Service-Provider des Nutzers

IP-Adresse und der anfragende Provider

Wir nutzen diese Protokolldaten ohne Zuordnung zu Ihrer Person oder sonstiger Profilerstellung für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung unserer Websites, aber auch zur anonymen Erfassung der Anzahl der Besucher auf unserer Websites (traffic) sowie zum Umfang und zur Art der Nutzung unserer Websites und Dienste, ebenso zu Abrechnungszwecken, um die Anzahl der von Kooperationspartnern erhaltenen Clicks zu messen. Aufgrund dieser Informationen können wir personalisierte und standortbezogene Inhalte zur Verfügung stellen und den Datenverkehr analysieren, Fehler suchen und beheben und unsere Dienste verbessern.

Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse gemäß Art 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO.

Wir behalten uns vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. IP-Adressen speichern wir für einen begrenzten Zeitraum in den Logfiles, wenn dies für Sicherheitszwecke erforderlich oder für die Leistungserbringung oder die Abrechnung einer Leistung nötig ist, z. B. wenn Sie eines unserer Angebote nutzen. Nach Abbruch des Vorgangs der Bestellung oder nach Zahlungseingang löschen wir die IP-Adresse, wenn diese für Sicherheitszwecke nicht mehr erforderlich ist. IP-Adressen speichern wir auch dann, wenn wir den konkreten Verdacht einer Straftat im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Websites haben.


3.3 Cookies

Wir verwenden keine Cookies.


3.4 Data för att uppfylla våra avtalsförpliktelser

Vi behandlar personuppgifter som vi behöver för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, till exempel namn, adress, e-postadress, beställda produkter, fakturering och betalningsuppgifter. Samlingen av dessa uppgifter krävs för att kontraktet ska kunna ingås.

Uppgifterna raderas efter utgången av garantiperioderna och lagringstiden.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är artikel 6.1 punkt 1 b) GDPR, eftersom dessa uppgifter är nödvändiga för att vi kan uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig.


3.5 användarkonto

Skapandet av användarkonton tillhandahålls inte.


3.6 Newsletter

För att prenumerera på nyhetsbrevet behöver du de uppgifter som begärs i registreringsprocessen. Registreringen för nyhetsbrevet kommer att loggas. Efter att ha undertecknat upp de kommer till angiven e-postadress ett meddelande där du ombeds att bekräfta din registrering ( "double opt-in"). Detta är nödvändigt så att tredje part inte kan registrera sig med sin e-postadress.
Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att få nyhetsbrevet och därmed unsubscribe från nyhetsbrevet.
Vi sparar registreringsuppgifterna så länge de behövs för att skicka nyhetsbrevet. vi lagrar loggningen av ansökan och leveransadress, så länge ett intresse att upptäcka den ursprungligen gett sitt samtycke var i allmänhet är dessa stadgar begränsningar för civila fordringar och maximal därför tre år.
Rättslig grund för att skicka nyhetsbrevet är ditt samtycke 2 Nr 3 UWG Art. 6, en para. P 1 a) i samband med Art. 7 DSGVO kombination med § 7 ... Den rättsliga grunden för loggning av ansökan är vårt intresse för bevis för att transporten genomfördes med ditt medgivande.
Du kan när som helst avbryta registreringen utan att medföra några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundräntorna. Ett textmeddelande till kontaktuppgifterna som avses i punkt 1 (t.ex. e-post, fax, brev) är tillräckligt. Naturligtvis hittar du i varje nyhetsbrev en unsubscribe länk.


3.7 Produktrekommendationer

Oavsett nyhetsbrevet skickar vi dig oregelbundna förfrågningar via e-post. På detta sätt skickar vi dig information om vårt erbjudande som kan intressera dig. (Begäran om föreställningar).

Vi följer strikt lagkraven. Du kan när som helst invända mot detta utan att medföra några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtullarna. Ett textmeddelande till kontaktuppgifterna som avses i punkt 1 (t.ex. e-post, fax, brev) är tillräckligt. Självklart kommer du också att hitta en unsubscribe länk i varje framtida e-post.

Rättslig grund för detta är rättsligt tillstånd enligt artikel 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO i samband med § 7 Abs 3 UWG.


3.8 E-postkontakt

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) behandlar vi dina uppgifter för behandling av förfrågan och för fallet att uppföljningsfrågor uppstår.

Om databehandlingen sker för genomförandet av förhandlingsåtgärder, som vidtas på din begäran, eller om du redan är kund för utförandet av kontraktet, är den rättsliga grunden för denna databehandling artikel 6 para 1 s. 1 b) DSGVO.

Vi behandlar endast personuppgifter om du samtycker till det (artikel 6.1 punkt 1 a) GDPR) eller vi har ett berättigat intresse för behandlingen av dina uppgifter (artikel 6.1 punkt 1 f) GDPR) , Ett legitimt intresse ligger z. Till exempel svarar på din email.


4. Google Analytics

Vi använder inte Google Analytics.


5. lagringstid

Om inte specifikt anges lagras endast personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla syftet.

I vissa fall föreskriver lagstiftaren att bevara personuppgifter, till exempel i skatte- eller handelsrätt. I dessa fall lagras uppgifterna endast av oss för dessa juridiska ändamål, men bearbetas inte och bearbetas på annat sätt efter utgången av den lagstadgade lagringsperioden.

 

6. Dina rättigheter som datastyrare

Enligt gällande lag har du olika rättigheter till din personliga information. Om du vill försäkra dig om dessa rättigheter, skicka din förfrågan via e-post eller post med en tydlig identifiering av din person till den adress som anges i avsnitt 1.

Nedan följer en översikt över dina rättigheter.


6.1 Rätt till bekräftelse och information

Du har rätt att rensa information om behandlingen av dina personuppgifter.
I detalj:
Du har rätt att när som helst få en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas. Om så är fallet har du rätt att fråga oss gratis information om dina personuppgifter lagrade tillsammans med en kopia av dessa uppgifter. Vidare finns det rätt till följande uppgifter:
1.   bearbetningen
2.   De kategorier av personuppgifter som behandlas
3.   Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller fortfarande avslöjas, särskilt till mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
4.   Om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet.
5.   Rätten att rätta till eller radera personuppgifter om dig eller begränsa bearbetningen hos kontrollanten eller en rätt att göra invändningar mot sådan behandling.
6.   Förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet
7.   Om personuppgifterna inte samlas in från dig, all tillgänglig information om källan till data;
8.   Förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering enligt artikel 22.1 och 4.1 GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om den aktuella logiken samt konsekvenserna och avsedda effekterna av sådan behandling för dig.
Om personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation har du rätt att bli informerad om lämpliga garantier enligt artikel 46 GDPR i samband med överföringen.


6.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att kräva att vi korrigerar och vid behov kompletterar dina personuppgifter.
I detalj:

Du har rätt att kräva omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter om dig. Med hänsyn till syftet med bearbetningen har du rätt att begära slutförandet av ofullständiga personuppgifter, inklusive genom ett kompletterande uttalande.


6.3 Rätt att bli raderad ("Rätt att glömma")

I ett antal fall måste vi ta bort din personliga information.
I detalj:

De har i enlighet med artikel 17, 1 § DSGVO att kräva rätt, kommer du att omedelbart bort personuppgifter på dem och vi är skyldiga att omedelbart ta bort personuppgifter om en av följande orsaker gäller ..:

1. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades eller på annat sätt behandlades.

2.  du tar ut ditt samtycke till behandling i enlighet med artikel. 6 punkt 1. Mening en a) DSGVO eller Art. 9 mom. 2 a) DSGVO stöds och det finns en brist på annars rättslig grund för behandlingen.

3. För att ställa i enlighet med Art. 21 para. 1 DSGVO objekt på behandling och det finns inga övergripande legitima skäl för bearbetning innan, eller sätta under Art. 21 para. 2 DSGVO objekt till bearbetning en.

4. Personuppgifterna behandlades olagligen.

5. radering av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet enligt EU-rätten eller lagen i medlemsstaterna som vi är underkastade.

6. Personuppgifterna samlades i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds enligt artikel 8.1 GDPR.

Har vi gjort allmänheten personuppgifter och vi är enligt Art. 17 mom. 1 DSGVO åtagit sig att deras uppsägning, vi tar hänsyn tillgänglig teknik och kostnaderna för genomförande lämpliga åtgärder, inklusive tekniska För den registeransvarige, det personliga, det processdata för att informera dig om att du har begärt att stryka alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller replika av personuppgifter från dem.


6.4 Rätt till begränsning av bearbetningen

I ett antal fall kan du begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.
I detalj:

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen om något av följande villkor gäller:

1. Noggrannheten i din personliga information bestrides av dig under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av din personliga information.

2. behandlingen är olaglig och du har invänt mot radering av personuppgifter och istället begärt begränsning av användningen av personuppgifter,

3. Vi behöver inte längre dina personuppgifter i syfte att behandla, men du behöver uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara dina rättigheter, eller

4. Du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR, så länge det inte är säkert att de motiverade skälen till vårt företag uppväger din.


6.5 Rätt till dataöverföring

Du har rätt att ta emot, överföra eller överföra personuppgifter som är relaterade till dig på ett maskinläst sätt.
I detalj:
Du har rätt att få de personuppgifter du tillhandahåller oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format och du har rätt att skicka in den informationen till en annan person utan hinder, förutsatt att

1. bearbetningen bygger på ett samtycke enligt artikel 6.1 punkt 1 a) GDPR eller artikel 9.2 a GDPR eller på ett kontrakt enligt artikel 6.1 b BNPR och

2. bearbetningen görs med hjälp av automatiserade procedurer.

Vid utövandet av din rätt till dataöverförbarhet i enlighet med punkt 1 har du rätt att erhålla att personuppgifterna sänds direkt av oss till en annan ansvarig person, så länge detta är tekniskt genomförbart


6.6 Rätt till

Du håller inte från en laglig behandling av personuppgifter oss när det är motiverat i din situation och bör inte uppväga våra intressen i behandlingen av rätten.

I detalj:

Du har rätt, av skäl som härrör från din situation när som helst på behandling om du personuppgifter 1 e) eller f gjort att överklaga i enlighet med artikel 6 punkt 1 meningen) DSGVO ..; Detta gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser. Vi vill inte behandla personuppgifter, om vi inte kan bevisa avgörande och berättigade skäl för bearbetning som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen är att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas av oss att driva direktreklam, har du rätt när som helst objekt till behandling om du personuppgifter för att infoga i syfte att sådan reklam; Detta gäller även för profilering i den utsträckning det är förknippat med sådan direktpost.

Du har rätt, av skäl som härrör från din situation mot vilken du fråga bearbetning till vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel om dig personuppgifter. 89 punkt. 1 DSGVO göras för att tilltala den Om inte behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett uppdrag av allmänt intresse.

6.7 Automatiserade beslut inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på automatisk bearbetning - inklusive profilering - som kommer att få rättsverkan eller på liknande sätt påverka dig på liknande sätt.

Det finns inget automatiserat beslutsfattande baserat på insamlade personuppgifter.


6.8 Rätt att återkalla ett samtycke om dataskydd

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst.


6.9 Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du bor, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig.


7. Data Security

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa säkerheten för dina uppgifter inom ramen för tillämpliga dataskyddslagar och tekniska möjligheter.

Observera dock att dataöverföring via Internet (till exempel vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsproblem. Ett fullständigt skydd av uppgifterna från tredje parts tillgång är inte möjligt.
För att skydda dina uppgifter upprätthåller vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 32 DSGVO, som vi alltid anpassar till toppmodern teknik.

Vi garanterar inte att vårt erbjudande kommer att finnas tillgängligt vid vissa tillfällen. Störningar, avbrott eller misslyckanden kan inte uteslutas. Servrarna vi använder säkerhetskopieras regelbundet noggrant.


8. Upplämning av data till tredje part, ingen dataöverföring till utländska länder utanför EU

I grund och botten använder vi bara dina personuppgifter inom vårt företag.

Om och i den utsträckning som vi engagerar tredje part i utförandet av kontrakt (till exempel logistiktjänstleverantörer) får de endast personuppgifter i den utsträckning som överföringen är nödvändig för motsvarande tjänst.

I händelse av att vi lägger ut vissa delar av databehandling ("orderbearbetning"), förpliktar vi kontraktsförädlarna att endast använda personuppgifter i enlighet med kraven i dataskyddslagar och för att skydda den registrerades rättigheter.

Datatransmission till organ eller personer utanför EU utanför det fall som avses i punkt 4 äger inte rum och är inte planerat.  


9. Status för denna sekretesspolicy

Statusen för denna sekretesspolicy är 25 maj 2018 och övervakas ständigt och granskas för nödvändiga ändringar. Detta händer särskilt om något ska förändras i vårt WEB-erbjudande.


10. dataskyddskommissionär

Sollten Sie noch Fragen oder Bedenken zum Datenschutz haben, so wenden Sie sich bitte an den WEBMASTER, der auch für unser Datenschutzzuständig ist:


Thomas Merken

datenschutz@ferienhaus-schweden.at
datenschutz@semester-stugor.com

datenschutz@tirolerstuga.com
datenschutz@tyroler-stugan.com